Klienci indywidualni

Prawo cywilne i gospodarcze:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • wypadki komunikacyjne
 • niewykonanie umów
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • sporządzanie i negocjowanie umów
 • zabezpieczanie wykonania umów
 • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
 • poradnictwo w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana)
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy konsumenckie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych

Prawo rodzinne:

 • rozwód i speracja
 • władza rodzicielska
 • alimenty
 • regulowanie kontaktów z małoletnimi
 • ubezwłasnowolnienie
 • podział majątku współnego

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku

Prawo nieruchomości:

 • prawo obrotu nieruchomościami
 • zniesienie współwłasności
 • prawo spółdzielcze
 • prawo mieszkaniowe
 • ochrona praw lokatorów

Prawo karne:

 • obrona w sprawach karnych przed Sądem i Prokuraturą, w tym karnych skarbowych
 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych i wykroczeniowych