O nas

Kancelarie Adwokatów Rafała Macheckiego, Artura Heriana i Michała Górskiego działają  na rynku usług prawniczych od 2009r.

Naczelną dewizą kancelarii jest świadczenie usług w sposób profesjonalny, przy zachowaniu najwyższej staranności leżącej u podstaw każdej podejmowanej czynności. Podstawowe znaczenie w działalności Kancelarii ma również jakość, rzetelność oraz terminowość świadczonych usług.  Podejmowane przez Adwokatów działania mają przede wszystkim na celu elastyczną, szybką i efektywną obsługę.

Kancelarie świadczą usługi w zakresie doradztwa prawnego na rzecz osób fizycznych oraz kompleksowo obsługują podmioty we wszystkich aspektach dotyczących ich działalności gospodarczej, a także instytucji realizujących swoje cele statutowe inne, niż działalność gospodarcza.

Relacje z Klientami Adwokaci opierają na uczciwości, wzajemnym szacunku i jak najlepszej komunikacji. Adwokaci zapewniają swoim Klientom pełne bezpieczeństwo w zakresie uzyskanych informacji, które pozostają bezwzględnie poufne zarówno w trakcie świadczenia pomocy prawnej, jak i po ustaniu wiążącego strony stosunku prawnego.

Hołdując szczególnej roli Adwokatury w życiu społecznym i  mając na względzie konieczność zapewnienia wsparcia prawnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, Kancelarie zaangażowane są w działalność pro bono.

Współpraca adwokatów gwarantuje profesjonalne zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Adwokat Artur HERIAN

Adwokat Artur HERIAN jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas studiów związany był ze środowiskiem uniwersyteckim poprzez przewodniczenie kołu naukowemu - Studencka Poradnia Prawna. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami adwokacko-radcowskimi oraz pracując w Sądzie w charakterze asystenta sędziego. Odbył aplikację sądową  w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach i z wynikiem pozytywnym złożył egzamin sędziowski. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Od 2009 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Prowadzi również szkolenia dotyczące zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego dla przedsiębiorców. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w doradztwie z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego. Reprezentuje klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Występuje jako obrońca oraz pełnomocnik w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Adwokat Rafał MACHECKI

Adwokat Rafał Machecki jest absolwentem  Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Działalność zawodową rozpoczął w 2004 r. jako prawnik w Kancelarii Notarialnej Notariusza Teofila Macheckiego w Wodzisławiu Śląskim. W latach 2005- 2008 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim. W okresie od 2008 do 2009 roku pracował jako kierownik działu prawnego jednego z największych szpitali dziecięcych w kraju ( Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach). Od 2009 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o błędy lekarskie, dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych i majątkowych, obronach karnych i rozwodach.

Adwokat Rafał Machecki ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Adwokat Michał GÓRSKI

Adwokat Michał Górski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Działalność zawodową rozpoczął w 2004 r. jako prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego w Chorzowie. W 2005 roku ukończył Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2005- 2008 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim. W latach 2008-2009 współpracował jako prawnik z Kancelarią Adwokacką w Sosnowcu a następnie z Kancelarią Radcy Prawnego w Tarnowskich Górach. Od 2009 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółdzielczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawie gospodarczym.