Zakres prawny

Usługi adwokackie na rzecz klientów świadczone są w następujących formach:

  • Ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub elektronicznie)
  • Pisemne opinie i analizy prawne w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych), sporządzane na piśmie (na zwykłym papierze lub w formie elektronicznej
  • Prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z prokuraturą, w sporach sądowych itd. )
  • Reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami.